Hoppa till huvudinnehållet

Företaget

Detta är Bild AT se

Bakgrund

Bild AT se AB bildades av AT Installation för bl.a. hantering av programkort för de egna kunderna som har en huvudcentral. Administrationen för Bild AT se finns i Västerås, men vi har representanter genom AT Installation i både Malmö och Göteborg, där även ekonomiavdelningen finns. Bild AT se är operatör i flertalet av AT Installations nät. Bland annat i Stadsnät Västerås.

I stället för att fastighetsägarna, i en del fall, har avtal med flera olika programleverantörer och får fakturor från flera olika håll, som gäller olika perioder, fungerar Bild AT se som totalleverantör av programkort oavsett vem som har rättigheterna. Vi skriver avtalen med respektive bolag och sedan skrivs ett helhetsavtal på alla kanaler med kunden.

Fördelar

Alla ev. tillägg eller ändringar på kanaler görs genom Bild AT se som kontaktar respektive kortleverantör. Kunden behöver bara ringa ett bolag. 
Denna lösning gör att oavsett om det gäller service via AT Installation, beställningar eller frågor om nya kanaler, så vänder sig kunden alltid till ett och samma företag. En annan fördel är att de olika avtal som ska skrivas på, aldrig blir liggande hos en förening, utan hamnar direkt hos rätt person.

Bild AT se har också kontroll på alla kanaler och kort i de olika centralerna och kan i god tid se till att kort byts ut som är gamla och riskerar att släckas. Fastighetsägarna kommer också att få information direkt om pågående ändringar i avgifter, satelliter och digitaliseringar.

De servicetekniker hos AT Installation som är ute på plats kan ta kontakt med Bild AT se för kortproblem och behöver inte själva ha kontakt med programbolagen. De kan överlämna ärendet till Bild AT se och direkt åka vidare till nästa serviceställe.
Eftersom vi sitter i samma lokaler som AT Installation ser vi också till att kort beställs i samband med de installationer som ska göras. Då behöver inte startdagarna på korten börja långt innan installationen görs, som det kan bli i de fall föreningen själv beställer kort.

Genom att ha Bild AT se som operatör i nätet har ni alltid tillgång till snabb, personlig information om kabel-TV marknaden.

Här kan du läsa mer om AT Installation.